Demonstrační farma MZe

„Precizní zemědělství v praxi I - 27.5.2020“

 • Představení informačních technologií demonstrační farmy
 • Variabilní aplikace hnojiv a osiv - tvorba aplikačních map
 • Využítí pomocných plodin v pěstebních systémech
 • Vzorkování půd v systému FarmEffect
 • Bilance aplikace organických hnojiv (kejda, kompost, hnůj) 
 • Diskuze a praktické ukázky technologií farmy (ukázka software nástrojů farmy, družicových snímků a aplikačních map, představení technického a technologického vybavení farmy precizního zemědělství
 • Systém správy dat. Bezdrátové zasílání zakázek mezi kanceláří a strojem

Lektoři:

Ondřej Doležal - představení farmy a plánu činností

ing. Vojtěch Lukas Ph.D. (MendelU) - variabilní setí obilovin

doc. ing. Milan Kroulík Ph.D.(ČZU)

ing. Přemysl Doležal (ADW Agro) - vzorkování půd a systém řízení výživy rostlin FarmEffect

ing. Hynek Charvát (Next Farming) - Vítejte ve světě NextFarming! - Brána pro vstup do precizního zemědělství

 

Termín           27.5.2020

Čas             9.00 – 14.00

Akce se koná 

Penzion Bednářův dvůr

675 51  Bohušice 15 

 

https://www.bednaruv-dvur.cz

 

Archiv 2019

 

2.    Den otevřených dveří

„Bilance humusu, živin“

Vlastní zdroje živin a humusu na farmě  – jak přispívají jednotlivé typy organických hnojiv ke stabilitě humusu, půdoochranná technologie s využitím kompostu, ochrana vod, naplňování DZES, monitoring dusíku v půdě jako indikátor efektivní výživy rostlin, osevního postupu, kvality půdy a základní agrotechniky

 

Termín           13.6.2019

Čas            9.00 – 14.00

 

3.    Den otevřených dveří 

„Meziplodiny – ochrana půdy“

 

Úloha a efekt meziplodin - omezení růstu plevelů, dodávka uhlíkatých látek hluboko do půdy jak pevných tak tekutých kořenových rhizodepozit , fixace dusíku volně žijícími  fixátory, úprava fyzikální struktury půdy hlubokořenícími meziplodinami,synergie meziplodin a zdrojů organických hnojiv, především kompostu.

 

Termín        3. 10.2019

Čas         9.00 – 14.00

„Bilance humusu a živin - 9.6.2020“

Program:

 • Představení demonstrační farmy
 • Kompost a obsažené formy dusíku
 • Bilance aplikace organických hnojiv (kejda, kompost, hnůj) 
 • Kombinace organického hnojení a následného vápnění
 • Diskuze a praktické ukázky v porostech
 • Prohlídka kompostárny

 

 

 

Lektoři:

Ondřej Doležal - představení farmy, organická hmota dodávaná do půdy, bilance živin

ing. Květuše Hejátková (ZERA Náměšť) - kompost v základní agrotechnice, technologie 

ing. Jaroslav Záhora CSc. (MendelU) - potkávání se osudu dusíku a fosforu v půdě

Dr. ing. Pavel Čermák (VÚRV)  - Půdní vlastnosti a organická hmota

 

 

Termín           9.6.2020

Čas          9.00 – 14.00

 

Kulturní dům Blatnice

675 51  Blatnice 132 

 

 

 

Registrace na www.pro-farm.cz

Kontakt: Ondřej Doležal - 776578777

 

 

„Letní meziplodiny a pomocné plodiny - 9.9.2020“

Program:

 

 • Představení demonstrační farmy a shrnutí hospodářského roku 2019/2020
 • Zastoupení letních a zimních meziplodin na farmě
 • Zkušenosti s meziplodinami a pomocnými plodinami na demonstrační farmě Statek Bureš - AGKaizen
 • význam a druhová skladba meziplodin v osevním postupu - Václav Brant - ČZU 
 • Praktická ukázka přímého výsevu plodin strojem Horsch Avatar s tříkomorovým zásobníkem
 • Praktické ukázky v porostech (řepka s pomocnou plodinou jetel+peluška), diskuze

 

 

Lektoři:

Ondřej Doležal (ProFarm) - představení farmy, letní a zimní meziplodiny, organické hnojení

ing. Jindřich Šmöger (Demonstrační farma Statek Bureš) - pomocné plodiny při výsevu řepky a pšenice

doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. (ČZU) - význam meziplodin v osevním postupu

Lukáš Kachník (Lukrom) - představení stroje Horsch Avatar pro přímý výsev plodin

 

 

 

Termín           9.9.2020

Čas          9.00 – 14.00

 

Blatnice 18

675 51  Blatnice

 

 

 

Registrace na www.pro-farm.cz

Kontakt: Ondřej Doležal - 776578777